گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ

برای دریافت سؤالات چهار گزینه ای جغرافیای پیش دانشگاهی به ادامه مطلب رجوع نمایید.

1- طول دریاچه ای در روی نقشه 8 سانتی متر است با توجه مقیاس ترسیمی داده شده مقابل ، طول واقعی دریاچه چندمتر است؟

1) 2000                        2)         4000                3)6250             4)16000     

2- خطوط میزان در شمال شرق نقشه ی مقابل نمایشگر کدام پدیده در کوهستان است؟

1) آبراه              2) یال                3) گودال      4) دامنه کم شیب

3- رادارها چگونه به جمع آوری داده ها می پردازند؟

1)     ازپدیده های سطح زمین تصویربرداری می کند .

2)     با قرارگیری در ارتفاع پایین و برجسته نمایی و تصویر برداری مایل

3)     باارسال انرژی به پدیده ها و دریافت بازتاب این پدیده ها

4)    امواج گوناگون را دریافت کرده و پژوهشگر از طریق مقایسه نوع آنها را مشخص می کند.

4- آمایش سرزمین ، سازماندهی مطلوب فضا را به چه منظوری انجام می دهند ؟

1) رسیدن به توسعه پایدار    2) توزیع مناسب جمعیت                                                                     3) گسترش فعالیت اقتصادی  4) توسعه کشاورزی وخود کفای

5- پسخوراند ، کدام مورد سیستم را اعلام می کند؟

1) تعادل        2) ورودی     3) خروجی          4) باز یا بسته بودن

6- در کدام شیوه ی شناخت جغرافیایی ، رابطه یک پدیده جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

1) آینده نگر         2) تکوینی           3)کاربردی                      4) ساختاری

7- اساسی ترین روش پردازش وتحلیل اطلاعات در یک پژوهش چیست؟

1) دقت در استخراج یک نتیجه  2) جمع آوری اطلاعات      

 3) طبقه بندی داده ها            ۴) پردازش علمی داده ها

8- در کدام سیستم تصویر نقشه ، مدارها دوایر متحدالمرکزی هستند که مرکز آنها تصویر نقطه ی قطب شمال است ؟

1)تصویر مخروطی            2) تصویر مسطح   3) تصویر استوانه ای             4) تصویر دایره ای

9- کدام مدل جغرافیایی ، مدل فیزیکی نامیده می شود؟

1) مقیاس کارکردی            2) مدل فون تانن               3) ادراکی            4) ساده ی خطی

10- در سیستم خاک ، خروجی سیستم کدام است؟

1) تبخیر             2) آب                3) هوا                4) انرژی

11- در کدام شیوه ی شناخت جغرافیایی ، جغرافی دانان کارکرد تک پدیده های پیرامونی را مطالعه می کنند ؟

1) ساختاری        2) تکوینی           3) کارکردی         4) آینده نگری

12- مقیاس نقشه ای 150000/1 است ، اگر فاصله ی دو نقطه در این نقشه 3 سانتی متر باشد ، فاصله ی حقیقی این دو نقطه چقدر است؟

1) 45 کیلومتر                  2) 5/4 کیلومتر                 3) 450 متر                     4) 45 متر

13- کدام عامل بیشترین تاثیر را در روند بیابان زایی در ایران داشته است ؟

1) تخریب مراتع    2) تخریب جنگل ها           3) تخریب اراضی  4) برداشت های بی رویه

14- سیستم دارای پسخوراند منفی است . یعنی چه ؟

1) تعادل خود را از دست می دهد        2) به سمت تعادل در حرکت است

3) ورودی های آن کم شده است        4) ارتباط متقابل بین اجزای تشکیل دهنده سیستم کم شده است

15- کدام عبارت درارتباط با ارسال داده های ماهواره ای به ایستگا های زمینی صحیح است؟

1) این اطلاعات به پردازش نیاز دارند

2) تصاویر ارسالی بلافاصله به نقشه های جالب تبدیل می شوند

3) داده های ارسالی از ماهواره ها نیاز به پردازش ندارند            

4) تبدیل تصاویر ماهواره ای به نقشه در مقیاس بزرگ انجام پذیر است .

16- برای درک دقیق و آسان جهان پیچیده و پر از سیستم شناخت کدام مورد ضرورت دارد؟

1) انواع مدل                                            2) تعامل بین سیستم ها       

3) ارتباط بین متغیرهای تحقیق                      4) ارتباط بین کلیه اجزاء و پدیده های محیط

17- بر اساس کدام مورد خط مشی های آینده برای برنامه توسعه ملی مخص می شود؟

1) طرح کلان ملی                                      2) آمایش در سطح منطقه ای           

3) تهیه برنامه های توسعه و آینده نگر            4) پیش بینی تحولات جمعیت در منطقه

18- با توجه به کدام گزینه می توان از وضعیت تعادل در سیستم مطلع شد ؟

1) تفکر سیستمی   2) نمودار تعادلی            3) پسخوراند                    4) چرخه ی سیستم

19- در چهارمین مرحله از مراحلی که سیاره ی زمین از پیدایش تا کنون طی کرده است چه اتفاق مهمی رخ داده است ؟

1) پیدایش انسان های اولیه                  2) ورود انسان به عصر تمدن

3) تشکیل سنگ کوه                       4) به وجود آمدن گیاهان و جانوران

20- در کدام مرحله ی یک پژوهش جغرافیایی ، پژوهشگر پیش بینی علمی خود را با توجه به دانسته ها و یافته هایش مطرح می کند ؟

1) آزمون فرضیه 2) بیان مسئله                   3) تحلیل پژوهش         4) تدوین فرضیه

21- فتوگرامتری یعنی چه ؟

1) عکس برداری هوایی برای تهیه نقشه                                                                          2) تعیین مقیاس نقشه با توجه به وسعت آن

3) تبدیل کردن عکس های هوایی به نقشه جغرافیایی       

4) عکس برداری ازنقاط مختلف جهت راه سازی وکارهای عمرانی

22- در فعالیت های سنجش از راه دور ، سیستم های غیر فعال برای سنجش انرژی بازتاب شده از پدیده ها ، از انرژی ..................... استفاده می کنند .

1) خورشیدی                   2)الکتریکی                     3)هسته ای               4) تابشی پدیده ها

[ یکشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1390 ] [ 05:27 ب.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 96814