گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ

لطفا برای دریافت نمونه سوالات تستی اقتصاد دوم متوسطه به ادامه مطلب رجوع نمایید

1-    ایجاد سلامت در جسم وروح افراد جامعه ،ترویج دانش وکاهش نابه هنجاری اجتماعی  تعریف کدام یک از موارد زیر است.

الف) رفاه اقتصادی         ب) رفاه اجتماعی     ج) توسعه اقتصادی         د) ثبات اقتصادی

2-رفاه اجتماعی در چه صورتی در جامعه تحقق می یابد.

الف)از بین رفتن فقر            ب) کاهش نابرابری         ج) بهبود توزیع درآمد    د) مورد الف  وب

3-بهترین ملاک برای تعیین سطح رفاه اجتماعی یک جامعه چیست.

الف) آگاهی یافتن از وضعیت فقر وتوریع درآمد در جامعه

ب) داشتن اطلاع کافی از سطح بهداشت وآموزش در جامعه

ج) داشتن اطلاع کافی ازمیزان درآمد سرانه یک حامعه

د) هیچکدام

4-در کدام نوع فقر  درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود وافرادی که در آمد کم تری دارند نسبت به افراد با درآمد

بالاتر فقیر محسوب می شوند

الف)فقر مطلق                    ب) فقر با مفهوم عام   ج) فقر نسبی     د) هیچ کدام

5- معمولاَ با در نظر گرفتن کدام شاخص ها می توان تصویر ی از وسعت واندازه ی فقر در هر کشور به دست  آورد

الف) درآمد ملی             ب) درآمد سرانه          ج) میزان نابرابری در توزیع در آمد  د) مورد ب وج

6-  هر چه سطح درآمد سرانه در کشوری پایین تر باشد میزان فقر چگونه است

الف) کمتر است     ب) بیشتر است               ج)  همبستگی معنا داری با هم ندارند    د) هیچکدام

7-برای سنجش وضعیت توزیع در آمد در جوامع معمولاَ مردم یک کشور به چند دهک تقسیم می شوند

الف) 5                ب) 10                       ج)15                     د)20

8-از دید گاه تحلیل گران اقتصادی اجتماعی چه عاملی افق دید انسان ها را کاهش داده  وآن ها را از هر گونه مشار کت های

سازنده باز می دارد.

الف)ضعف ساختار فرهنگی   ب)نابسامانی اقتصادی     ج) تورم تازنده     د) فقر

9- مقابله با فقر ونابرابری مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در زمینه........ است

الف)تجاری                    ب) خدماتی                 ج) صنعتی      د) سنتی

10-   در کدام کشور نقش کدام دولت در جریان توسعه ی بسیار محسوس ومشهود بوده است.

الف) انگلستان               ب) فرانسه                   ج) ژاپن        د) آلمان

11-کار شناسان اقتصادی رابطه ی بین دولت وبخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را به چه چیزی تشبیه می کنند

الف) رابطه دولت وشهروندان                              ب) رابطه والدین با فرزندانشان

ج) رابطه کارگران وکار فرمایان                          }ج) رابطه وام دهنده ووام گیرنده

12- طرفداران اقتصاد آزاد در راستای دخالت دولت در اقتصاد که منجر به توسعه گشته به کدام دوره  اشاره می کنند

الف)قرون وسطی                 ب)رنسانس            ج) انقلاب صنعتی      د) انقلاب کبیر فرانسه

13-   افزایش تولید صرفاَ بیانگر معنای کدام واژه زیر است

الف) رشد                ب) توسعه                    ج)فناوری       د) هیچکدام

14-کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشند                

الف)مفهوم توسعه بر رشد نیز دلالت دارد

ب)استفاده بهتر از منابع وامکانات لزوماَ با افزایش تولید همراه است

ج)هر افزایش تولیدی را نمی توان  توسعه دانست

د)نتایج حاصل از رشد را در کوتاه مدت نمی توان مشاهده کرد

15- از شاخص های مهم وتعیین کننده برای سنجش سطح توسعه یافتگی جوامع چیست

الف) درآمد ملی       ب) در آمد سرانه             ج)تولید ناخالص داخلی    د) میزان پول در گردش

16-   دریک جامعه افرادی که درآمد آنها از سطح درآمد معیشتی معین کم تر باشد

الف)زیر خط فقر قرار دارند                     ب)مبتلا به فقر نسبی هستند

ج)جزء جمعیت فعال  بیکار محسوب می شوند    د)از عدم توان برای رفع نیازها رنج می برند

17- بررسی اقتصادی در کدام کشورها نشان می دهد که دولت ها در حرکت این گونه جوامع به سمت توسعه یافتگی تاَثیر بسزایی دارند

الف) اسلامی        ب) توسعه یافته               ج)در حال توسعه           د) سوسیالیستی     

[ جمعه 6 اسفند‌ماه سال 1389 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 96814