گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ

به منظور دریافت بخشی از سوالات تستی درس جامعه شناسی 2 ادامه مطلب  را کلیک کنید

 

1-ریشه تراکم قدرت چیست

الف)مالکیت               ب)تراکم ثروت                  ج  نظام اجتماعی                     د)نظام اجتماعی ونقش افراد

2- کدام یک از  شرایط(عوامل) تراکم قدرت نمی باشد.   

الف)تعداد افراد ونقش های تحت کنترل ونظارت                ب)دامنه یا گستره ی اختیارات

ج) طول دوره ی کنترل                                                            د)مالکیت

3-زمانی که از تراکم وتقسیم قدرت سخن به میان می آید بیشتر در حد ........ بحث می شود

الف) خانواده                    ب) سازمان ها                        ج) حکومت               د) نظام اجتماعی

4-در کدام یک  از اشکال حکومت های زیر چند نقش سیاسی قادرند همه ی نقش های سیاسی وغیر سیاسی را کنترل کنند.

الف) حکومت مشروطه         ب) حکومت های کمونیستی      ج)حکومت های اروپای شرقی  د) مورد الف وب

5-قدرت نتیجه چیست.

الف) برقراری رابطه اجتماعی بین افراد                      ب) برقراری نظام های اقتصادی

ج) روابط خویشاوندی گسترده                                       د) مالکیت خصوصی

6- به جوامعی که اصل مالکیت خصوصی را به طور وسیع پذیرفته باشند ....... می گویند.

الف)کمونیست                     ب) سوسیالیست                     ج) لیبرال                    د)کاست

7-در جامعه ای که قاعده مالکیت خصوصی پذیرفته شده است ثروت نزد ...........متراکم می شود.

الف)دولت                      ب)افراد                             ج) افراد وخانواده ها              د)هیچکدام

8-در کدام نمونه از کشورهای زیر ثروت نزد افراد وخانواده ها متراکم می شود.

الف)  کشورهای کمونیستی          ب) کشورهای اروپای غربی    ج) آمریکا      د) مورد ب وج

9- در کدام نمونه از کشور های زیر ثروت نزد دولت ( نماینده جامعه) متراکم می شود.

الف) کشورهای کمونیستی     ب)  کشور های اروپای غربی  ج) آمریکاکوبا     د) امریکا واروپای غربی

10- در کدام نوع از جوامع سهم جامعه یا دولت از ثروت تولید شده اندک است

الف) جوامع لیبرال                ب) جوامع کمونیست              ج) جوامع اروپای غربی    د) اروپای شرقی

11-در جوامع لیبرال سهم جامعه از ثروت تولید شده معمولاَ به چه صورت در اختیار دولت قرار می گیرد.

الف) افزایش نرخ برخی اجناس   ب)افزایش نرخ خدمات دولتی  ج) اخذ مالیات   د) مورد الف وب

12- انتقال ثروت متراکم دولت به مردم با چه طرقی امکان پذیر است

الف)واگذاری سهام عدالت                                                   ب)پرداخت یارانه ها به بخش خصوصی نوپا

ج) تقویت بخش خصوصی  از طریق دادن وام های کلان    د) تمام موارد فوق

 13-از  پیا مدهای تراکم ثروت نزد دولت کدام نمی باشد.

 الف)فاصله وشکل گیری روابط خصمانه بین مردم و دولت         ب) شیوع فساد اداری

ج) از بین رفتن انگیزه ی افراد برای تولید بیشتر            د)رواج جرم وجنایت، خشونت

14-از پیا مد های منفی تراکم ثروت نزد افراد وخانواده ها کدام نمی باشد.

الف)بروز فاصله وشکل گیری روابط خصمانه بین بخش های مخنلف جامعه

ب)گسترش وافزایش جرم وجنایت

ج)شورش وبی ثباتی  

د) کند شدن توسعه ی جوامع

15-به  وضعیتی که افرادبه خاطر آنچه به آنها نسبت داده شده است از مزایا محروم شوند یا از آن برخوردار گردند، این امر با

چه عنوانی  می توان نام برد.

الف) شایسته سالاری           ب) تبعیض          ج)آپارتاید         د) هیچکدام

16-این که افراد بر اساس ویژگی های انتسابی از هم متمایز شوند واز مزایای متفاوتی برخوردار گردند به چه چیزی بستگی دارد.

الف) عقاید موجود در هر جامعه     ب) جامعه ی طبقه بندی شده     ج) کمبود مزایای اجنماعی   د) هیچکدام

17- این نظریه از کیست: بردگی یک شکل افراطی نابرابری است که در آن بعضی افراد در واقع به عنوان دارایی در تملک دیگران اند :

الف : تالکوت پارسونز        ب) ماکس وبر        }ج)اگوست کنت               د) آنتونی گیدنز

18-در جامعه ای که بر شایسته سالاری تاکید می شودمعیار انتخاب افراد برای بر عهده گرفتن نقش ها چیست.

الف)ویژگی های انتسابی   ب) ویژگی های اکتسابی     ج) صلاحیت ها   د) هیچکدام

19-در طول تاریخ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم نابرابری بر مبنای ویژگی های انتسابی.........ونابرابری بر مبنای ویژگی های اکتسابی......... می شود.

الف) کمتر بیشتر     ب) بیشتر-کمتر        ج)  بیشتر- بستگی به عقاید جامعه دارد  د) جواب مشخصی وجود ندارد

20-کاست به چه معنا است.

الف) لهجه     ب) شهر نشینی          ج) قومیت      د) نژاد یا گوهر پاک    

  21-نمونه بارز از یک نظام بردگی که سد ه ها تداوم داشت کدام یک از جوامع زیر بود

الف) یونان              ب) رم                    ج) ژاپن         د) چین

22-نظام کاست عمدتاَ در کدام جامعه مشاهده شده است

الف) چین کمونیست       ب) ایران عصر ساسانی           ج) شبه قاره هند   د) آلمان هیتلری

23-کدام یک از ویژگی های زیر انتسابی است

الف) هنر مندی            ب) زیبایی             ج) دانشمندی         د)ورزشکاری

24- توزیع مزایا بر مبنای کدام یک از ویژگی های زیرنا عادلانه تلقی می گردد

الف) مهارت شغلی      ب) موفقیت تحصیلی           ج)  قومیت      د)باهوش بودن

25-کدام نوع ویژگی ها اموری خارج از اراده ی انسان است.

الف)انتسابی             ب) اکتسابی            ج)طبیعی   د) مورد الف یا ج

26-شعر     بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش زیک گوهرند  مصداق بارز کدام یک از تعاریف زیر است

الف) باوربه برابری انسان ها فقط در هنگام تولد               ب) باور به ویژگی های انتسابی

ج) باور به برابری انسان ها                                    د)  نادیده انگاشتن ویژگی های انتسابی در همه امور

                                   

[ چهارشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1389 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 96814