گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ
بارم بندی پیشنهادی گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

برای مشاهده ی بارم ها به ادامه مطلب مراجعه کنید


دوره راهنمایی

بارم بندی پیشنهادی گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا برای سال اول راهنمایی

ردیف

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

1

درس اول تا ششم

5

1

3

2

درس هفتم تا پانزدهم

11

4

6

3

درس شانزدهم تا نوزدهم

-

4/5

2/5

4

درس بیستم تا بیست و پنج

-

6/5

4/5

5

فعالیت عملی

4

4

4جمع

20

20

20

بارم بندی پیشنهادی گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا برای سال دوم راهنمایی

ردیف

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

1

قاره آسیا ( 8 درس)

11

3/5

6/5

2

افریقا ( 4 درس)

6

1/5

4

3

اروپا( 4 درس)

-

5

3

4

امریکا ( 4درس)

-

4

2

5

استرالیا ( 2درس)

-

2

1

6

قطب جنوب (1درس)

-

1

0/5

7

فعالیت عملی

3

3

3جمع

20

20

20

بارم بندی پیشنهادی گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا برای سال سوم راهنمایی

ردیف

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

1

بخش اول ( 3درس)

5

1/5

3/5

2

بخش دوم ( 6درس)

8

2/5

6

3

بخش سوم (2درس)

3

1

2

4

بخش سوم (2درس)

-

3/5

2

5

بخش چهارم (2درس)

-

3

2

6

بخش پنجم (4درس ، 2 درس برای مطالعه)

-

4

2/5

7

بخش ششم ( 4 درس)

-

4/5

2

8

فعالیت عملی

4

-

-جمع

20

20

20


دوره متوسطه

 

بارم بندی کتاب جغرافیای (1)و استان رشته ادبیات و علوم انسانی

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا،علمی برای زندگی

2

0/5

1/5

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

1/5

4

سوم

درس چهارم :بیابان ها

درس پنجم: انسان و بیابان

3/5

1

1/5

چهارم

درس ششم:اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراکندگی و انواع جنگل هاو  

 

3/5

1

1/5

پنجم

درس هشتم:آلودگی هوا 

درس نهم: آلودگی دریاها ورودها 

4

1

1/5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبیعی چیست؟

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

3/5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگری چیست ؟ گردشگر کیست ؟

درس سیزدهم : ایرانگردی

-

2/5

1/5

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت

-

5

3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب 

-

3

2

دهم

درس هجدهم : جغرافیا، جغرافیدانان و

-

1

1/5

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

یادآوری مهم


1-
جغرافیای استان تدریس همراه وهماهنگ با کتاب اصلی خواهد بود.

2-ارزش یابی کتاب جغرافیا ( 1 ) 15 نمره وکتاب استان 5 نمره می باشد.

 3ـ نمره ی مندرج در هر فصل به تفکیک کتاب جغرافیای (1) و استان است و استان هایی که فاقد آن فصول در کتاب استان می با شد با ید نمرهمورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای (1) اختصاص دهند.

 

 

 

بارم بندی کتاب جغرافیا (2) رشته ادبیات و علوم انسانی

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

درس اول- درس دوم

4/5

2/75

دوم

درس سوم- درس چهارم

3

1/75

سوم

درس پنجم- درس ششم

4/5

2/75

چهارم

درس هفتم- درس هشتم

4

2/25

پنجم

درس نهم- درس دهم

4

2/25

ششم

دروس یازدهم، دوازدهم،سیزدهم

-

3/5

هفتم

درس چهاردهم- درس پانزدهم

-

2/75

هشتم

درس شانزدهم

-

2


جمع

20

20

تذکر: قسمت های مطالعه های موردی و بیشتر بدانیم صرفاً برای مطالعه آزاد دانش آموزان می باشد و در هیچ یک از ارزشیابی های مستمر و پایانی منظور نمی گردد. بدین ترتیب متن تحت عنوان معلم گرامی در ابتدای کتاب ، اصلاح می گردد.

 

بارم بندی کتاب جغرافیای عمومی واستان- (غیراز رشته ی ادبیات وعلوم انسانی)

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

اول

درس اول: جغرافیا،علمی برای زندگی

2

0/5

1/5

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

1/5

4

سوم

درس چهارم : بیابان ها

درس پنجم:انسان و بیابان

3/5

1

1/5

چهارم

درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراکندگی و انواع جنگل هاو … 

4

1

1/5

پنجم

درس هشتم:آلودگی هوا 

درس نهم:آلودگی دریاها ورودها

5/3

1

1/5

ششم

درس دهم :مخاطرات طبیعی چیست؟ 

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

3/5

2/5

هفتم

درس دوازدهم :گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

 درس سیزدهم :ایرانگردی 

-

3

2

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ،

-

5/5

3/5

نهم

درس شانزدهم : آب ها 

 درس هفدهم :  بهربرداری از منابع آب

-

3

2

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

یادآوری مهم :

1ـ تدرس جغرافیای استان هماهنگ وهمراه با کتاب اصلی خواهد بود.

2 ـ ارزش یابی کتاب جغرافیا 15 نمره وکتاب جغرافیای استان 5 نمره می باشد.

 3-نمره مندرج در هر فصل به تفکیک کتاب جغرافیا واستان است و استان هایی که فاقد آن فصول درکتاب استان می باشد باید نمره مورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای (1) اختصاص دهد

 

بارم بندی درس جغرافیا پیش دا نشگاهی

فصل

نیمسالی

جبرانی

اول

3

4

دوم

1/5

2

سوم

3

4

چهارم

3/5

4

پنجم

1/5

2

ششم

2/5

4
جمع

15

20

تو صیه ها :

; فعالیت های عملی در بخش های گوناگون بر اساس پژوهش های جغرافیایی انجام شود.

2-بهتر است پژوهش ها وکارهای عملی با استفاده از رایانه و ابزارآموزش در جغرافیا صورت گیرد

تذکرات مهم :

1ـبارم بندی در امتحانات نهایی الزاماً توسط طراحان محترم سئوالات باید رعایت شود ولی بارم بندی امتحانات داخلی و پیش دانشگاهی به صورت پیشنهادی ارائه می گردد. بدیهی است رعایت بارم بندی ارائه شده در طراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد .

2ـبارم بندی دروس دوره متوسطه دردبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور می باشد . حذفیات وسایرموارد در دبیرستانهای روزانه و بزرگسا لان یکسان می باشد.

3ـ مواردی که مطالعة آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.


[ چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1389 ] [ 05:19 ب.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 96814